Dik & dun krant.

De Dik & dunkrant
De Krant voor Dik en Dun. 1995

Ik tik hier bezwaar aan tegen het artikel

van de heer P. Dunlacher.

Ten eerste dat dikke mensen meer wegenbelasting

moeten betalen omdat ze de wegen zwaarder zouden

belasten vind ik ronduit belachelijk en al even

achterhaald als het melken van een koe met de hand.

Uit recente gegevens is maar weer eens te vaak gebleken

dat juist dunne mensen verantwoordelijk zijn voor de meest

uiteenlopende schade aan ons kostbaar wegengoed.

Omdat zij te licht zijn waaien dunne mensen bij het minste

geringste van de weg en beschadigen zij de langs de

snelweg geplaatste kilometerpaaltjes.

Uitermate dom is ook de opmerking van Dunlacher dat

Dikke mensen een gevaar op de weg zouden zijn.

Nee dunne mensen op een fiets bijvoorbeeld,zijn moeilijk

waarneembaar,maar als je ze daar op aanspreekt kun je

een grote bek krijgen.

Maar dat is de heer P.Dunlacher dan opeens vergeten.

Het is toch te gek dat er zulke lieden vrij rondlopen,

terwijl de regering notabene een wetsvoorstel heeft

aangenomen die dit soort praktijken moet voorkomen.

Begrijpt u het nog?

G.Dikveld   GORKUM.

 

 

(1)Missverkiezing.

 

Alweer zo’n mager uitgemergeld type!

Bah! Miss Holland 95?

Jazeker! Maar dan wel goed MIS!

 

BOXTEL    Hannie Kotsekaas.

 

(2) Missverkiezing.

 

Eindelijk weer eens een ragfijne charmante Lady.

Dat is weer eens wat anders als die plompe trekschuiten

uit het verleden.Proficiat!

 

Hilversum  Selma Zalm – Kapsalon “Eye-line”

 

Diskriminatie(1)

 

Dat dikke mensen van de arbeidsmarkt zouden worden

gediskrimineerd omdat zij in de bedrijfskantine

meer zouden eten,kan onderhavig geval ten stelligste

ontkennen en behoort derhalve thuis in de wereld der Fabelen.

 

KATWIJK  ABEL F.

 

2.Diskriminatie(2)

 

Het is terecht dat dikke mensen gediscrimineerd worden.

Zij eten veel meer in de bedrijfskantine,dan de gewone

man en zorgen voor een onevenredig zwaar kostenplaatje.

Er zijn bedrijven die hierdoor moeten sluiten.

 

Zwaandam       P. van der Snelt.

Chr. Bedrijfskantines.

 

 

Diskriminatie(3)

 

Diskriminatie van Dikke mensen.

Graag! Maar begin dan wel aan de Top.

Ik zelf wacht al jaren op een hoge funktie,maar

wie zakken er in het pluche en kunnen niet meer overeindkomen?

En dan ligt het zogenaamd aan de stoelen.

Zierikzee      Drs J. P. Kistemaker

 

Crimineel.

 

Ik zelf heb jaren ingebroken en zeg dat drs Pisklier

uit z’n wetenschappelijke nek lult.

Dunne mensen kunnen geen zenuwen bewaren.

Een goeie crimineel is dik.

 

Uilerwijk     Hennie Buksum.

 

Over(ge)wicht.

 

Gelukkig is het in dit land nog zo dat je overgewicht

af mag trekken van de belasting.

Laten we daar maar eens aandenken als we straks Kerstmis

vieren. En laten we dan dat ene gewicht in de schaal

leggen dat werkelijk telt.

Laten wij samen op de weegschaal gaan staan en de

deuren van ons hart wijd open zetten.

Juist in deze dagen!

 

’s Hertogenbosch      Pastoor J.M.M van den Boogaard

 

Hoge-snelheids-trein.

 

Het is een schande dat de N.S. plaatsbewijzen blijft verkopen

aan dikke mensen.

Zo kunnen we de Hoge Snelheidstrein wel op onze buik schrij­ven.

Is er nou werkelijk niets meer mogelijk in dit land?

 

VLEUTEN   PETER JAN SELVERICK

 

3.     T.G.V.

 

Het idee dat er alleen dunne mensen in de Hoge Snelheidstrein

moeten reizen is een wijd verspreid misverstand.

Ik kan u wel vertellen wat er zou gebeuren,als dat

het geval zou zijn.De T.G.V. zou bij gebrek aan Massa uit de

rails vliegen en zich letterlijk in het groene hart boren

waar het door heen zou moeten flitsen met een snelheid,dat

hij al voorbij is voor dat de natuur er erg in heeft.

 

SEXBIERUM    drs L. Oude Sneggerink.

 

Vliegverkeer.

 

Dikke piloten aannemen? Helaas daar kunnen wij niet aan

beginnen.

Je zet ook geen dikke jockeys op een renpaard.

Als de K.L.M daaraan zou beginnen,zal er geen vliegtuig meer

opstijgen.

De kop van het toestel zal zich dan niet opwaarts maar

neerwaarts richten. Wat er dan gebeurt laat zich wel raden.

 

HOOFD personeelzaken K.L.M   K.Hoog in de Wei.

 

Vliegverkeer.

 

Dunne mensen brengen het luchtverkeer in gevaar.

Als er teveel dunne mensen aan boord zijn,geraakt het

vliegtuig gemakkelijk uit de koers en kom je inplaatst

van in Parijs bijv. in Stockholm aan.

Wat mij eens is overkomen.

Tip: vraag van te voren altijd even hoeveel

dunne mensen er op de inchecklijst staan,dat voorkomt een

hoop ellende.

 

Amstelveen       A.M.T.L.P.G.H. van der Vlugt

 

Vliegverkeer.

 

In de gehele discussie over het vliegverkeer mis ik één woordje:tolerantie.

Zou het niet beter zijn als dikke en dunne mensen gewoon eens naast elkaar gaan zitten,inplaats van zoals het nu is,dat dikke mensen allemaal aan de ene kant van het toestel zitten en de dunne mensen aan de andere kant.

Dat vraagt toch om moeilijkheden.

Amsterdam       J.Nozel

 

Vliegverkeer(7)

 

Ik stort liever neer,dan dat ik naast een dunne man of vrouw

moet zitten.

 

ROTTERDAM              K.Norel

 

 

4.    Parachute springen(1).

 

Dat de club van dikke mensen nog steeds parachute springt

is een bron van grote ergernis.

Dit heeft niks meer met parachutespringen van doen,wat deze

mensen doen heeft meer weg van een bombardement.

Als zij neerkomen zijn de dreunen tot in de verre omtrek

te horen. De kalk vliegt hier soms van het plafond,maar er

zijn ook mensen waarbij de ramen uit de sponningen vliegen

en de muren scheuren.

Maar als je er iets van zegt dan ben je gelijk weer een

dunne gereformeerde Calvinist.

Wat heeft mijn kerkgenootschap hier nou mee te maken?

Over tolerantie gesproken.

 

Haulerwijck   H. Scriba

 

 

Parachutespringen(2).

 

Dat er nog altijd droogstoppels van Calvinisten in dit

land rondlopen die de medemens geen geintje gunnen is

mij weer eens te meer gebleken op de inspraakavond van

de Gemeente over bestemmingsplan Oost.

Hier stond weer zo’n uitgemergelde zedepreker met zijn dito

kudde aktievoerders de zaak danig te verzieken,door er bij

de gemeente op aan te dringen,het parachutespringen van

onze club aan banden te leggen c.q te verbieden.

Waar blijft de vrijheid in ons land bij zoveel intolerantie.

Leven wij in een vrij land? Laat me niet lachen.

 

Haulerwolde    K.Bol       Parachuteclub Dik in orde.

 

 

Parachutespringen(14).

 

Er wordt de laatste tijd zo dikwijls geschreven over dikke

parachutespringers,dat ik u graag ook op een ander

fragment van deze zaak wil wijzen.

Dat er ook nog dunne parachutespringers zijn,schijnt iedereen

dezer dagen uit het oog te zijn verloren.

Maar deze mensen zijn geheel niet zonder gevaar kan ik u wel

vertellen.

De parachutes zijn niet geconstrueerd voor deze mensen.

Door hun gebrek aan body geraken zij mijlen uit de koers

en komen soms tot in Belgie pas met vaste voet aan den bodem.

Hierbij hangen ze soms uren boven een snelweg.

Dat er nog geen ongelukken zijn gebeurt,mag een wonder heten.

Duidelijk mag zijn dat hier,overigens,wat aan moet gebeuren.

Zo moeilijk is dat,uberhaupt,trouwens niet,men plaatst ze voor

de sprong in een bak cement,wat weer losbreekt bij het

neerkomen.Zo geraakt men niet meer uit den koers.

 

ZANDEWEER             Henk van der Grenk.

 

 

5.   Dikwijls.

 

Maar al te vaak lees ik het woord “dikwijls” in uw krant.

Ik stoor mij daar aan.U kunt net zo goed het woord “vaak”

gebruiken.Het is nog korter ook.

 

Abcoude         Reindert Lichtgeraakt docent natuurkunde.

 

Kabinet(1)

 

Dat er meer vrouwen in het kabinet zitten is een goede zaak.

Maar dat het dan weer vrouwen zijn met dikke tieten is

natuurlijk een aanfluiting van de demokratie.

 

Hillegom  Hilkje Snip.

 

Kabinet(2)

 

Heerlijk! Eindelijk een kabinet met body!

Heel wat anders dan die dunne schraalnekjes van het voorgaande kabinet,zoals de ministers Flinter,Kopsaus en Splinter.

 

Wilderwolde         J. van der Zwengel

 

Bezuiniging.

 

Als er dan toch bezuinigd moet worden,laat dan dit kabinet

eens bezuinigen op dikheid.

Uit onderzoeken blijkt dat dikke kamerleden drie keer zoveel

eten in de kantine en er vier keer zolang overdoen om weer

terug te zijn in de kamer,dan de leden van de dunne partij.

Maar wat doet dit kabinet? Zij plaatst automatieken in

de wandelgangen voor de lekkere trek.Walchelijk gewoon!

 

ALBLASSERDAM        Will van der Spit.

 

POLITIEK.

 

Er zijn altijd weer mensen te vinden die denken te

moeten bezuinigen op de automatieken van de ministers.

De eerste beste Pooier in Amsterdam heeft meer te vreten

dan de gemiddelde minister in dit land.

In het buitenland lachen ze ons gewoon uit.

 

Minister Jorritsma.  ( I.S.C.H.A)

 

Regeren.

 

Als ze nou eens bezuinigden op al die nerveuze,overaktieve

dunne kamerleden,die gehele gang van zaken ontregelen met

hun neurotisch gedribbel.Altijd lopen dat soort lieden uiter­mate hinderlijk in de weg,als je bijvoorbeeld een kroketje wil trekken.Ze scheren als ongecontroleerde vuurpijlen door de

wandelgangen en verstoren elk zinnig gesprek met een welhaast

spervuur van kuchjes en scheetjes.Ontoelaatbaar en hoogst irritant.Afschaffen is dan ook mijn devies,dan kan er

einde­lijk eens geregeerd worden.

 

F.Bolkestein.( Den Haag vandaag)

 

6.    Dikker dan Bolke de Beer?

 

Dat heeft u mij niet horen zeggen,maar dat betekent

natuurlijk nog niet,dat wij niet samen op dezelfde

weegschaal plaats zouden kunnen nemen.

Dat is heel wat anders.

 

Wim Kok (Journaal)

 

D&D-krant 2005

De krant voor dik en dun!

Ongeval in Runen.    d.d.k. 28-11-2005

 

Gistermiddag heeft een huisvrouw uit Runen

drie(dunne)Jehovagetuigen opgezogen met haar stofzuiger.

Tegen de vrouw is een procesverbaal opgemaakt.

 

 

Het leger.

 

Dikke soldaten zorgen voor onnodig risico en zouden

wat mij betreft afgeschaft moeten worden.

Een soldaat die 2 keer zo dik is,heeft 4 keer zoveel kans

om geraakt te worden.De target is 2 keer zo groot,maar

ook blijkt dat hij 2 keer zo traag is in het ontwijken

van een kogel.Dus 2×2=nog altijd 4!

Dan staan ze ook altijd in de weg,zodat een dunne soldaat

eerst een heel eind om moet lopen voordat hij eindelijk

eens een keer kan schieten.

 

H.Dunnbar Schotland.

 

Het leger(2).

 

De heer Dunn(bar en boos)uit Schotland verkoopt de grootst

mogelijke flauwekul.Stel je voor dat ons leger uitsluitend uit dunne mensen bestond?In het buitenland lacht men zich een kriek.

E­en flinke stofzuiger is genoeg om het gehele Nederlandse leger op te zuigen.Hierbij verwijs ik naar het recente ongeval in

Runen.En om dan een hollandse huisvrouw de schuld in de schoenen

te schuiven,is toch de wereld op zijn kop!

D.van Dikhoven Alblasserdam

 

Honden

In het wetenschappelijk(?)artikel van mevr.W Terier dat

handelt over de aantrekkingskracht van honden

– The power of dogs! – wil ik het volgende opmerken.

Het maakt niet uit of een hond dik of dun is,

het soortelijke gewicht van honden is nagenoeg het zelfde.

B.Balans Purmerend.

 

Bodemdaling.

Wederom wordt(d.d.k. 2-11)in deze krant de suggestie gewekt

dat bodem door aardgasboringen daalt.

Als wij om ons heen kijken zien we overal dikke mensen

ongehinderd touwtje springen en carnaval vieren.

Zij gaan daarbij niet zelden als bulldozers te keer.

Wat denk je dat zo,n bodem dan doet? Juist!

Jan van Benten  Gastronoom

 

N.R.C.

N.R.C slijpsteen van de geest?

Iedereen weet dat je met een slijpsteen moet oppassen,

voor je het weet slijp je ergens te veel af.

Maar bij de N.R.C slijpen ze elke dag uw geest.

Wat blijft er,op den duur,van onze geest over?

Stop het afslijpen van de geest NU!!!

G. Zondergeest.

 

Zeespiegelstijging.

Als je een ei in een pannetje met water doet,zie je

dat het waterniveau omhoog gaat.

Zo is het niet moeilijk te begrijpen,dat als er over de

hele wereld miljoenen dikke badgasten zich in zee begeven

de zeespiegel stijgt.

T.Uilenspiegel    Castricum.

 

Verzorgings-tehuis

Dat dikke mensen een probleem zijn in een verzorgingsflat

is absoluut niet waar!Zelf werk ik in de zorg en het zijn juist

de dunne mensen die voor problemen zorgen,ze schieten als vlooien

alle kanten uit en je moet goed uitkijken dat je ze niet

per ongeluk opzuigt,want dan heb jij het weer gedaan.

Stien Knaapen  Zorgvliet

 

Omgevallen flat.

Natuurlijk krijgen de architect en de aannemer weer de schuld

Helemaal ten onrechte! Welke woningbouwvereniging haalt het in

zijn hoofd om tien(!)dikke bejaarden op de bovenste verdieping

te plaatsen,waardoor het gebouw topzwaar wordt en omvalt.

Dat doet alleen Dikke Sijkstra van woningcooperatie Tubantia!

A.Gijt  Padverloren.

 

Speeltoestel.

Ik vind het onverantwoord om dikke en dunne kinderen

met elkaar te laten spelen.

Ook zijn speeltoestellen gevaarlijk,zoals de ogenschijnlijk

onschuldig uitziende Wip Wap!

Mijn zoontje werd met dit “speeltoestel”door een “dik vriendje”

meerdere keren tot buiten de dampkring gelanceerd.

Als mijn man,uit voorzorg,niet een lang stuk elastiek had

bevestigd aan zijn enkel,dan had Kevin nu in een baan om

de aarde gedraaid.Maar deze regering wil gelijke behandeling

het is toch te zot voor woorden!

Tiny Scheepstra

 

Speeltoestel 2

Het is het recht van ieder kind om te spelen.

Maar dan wel in zijn of haar eigen gewichtsklasse.

Mijn zoon had een dun vriendje,die liep over het ijs.

Mijn zoon er achteraan.Die zakte meteen door het ijs.

Hij kwam kletsnat thuis.”Papa” zei ie:

“Waarom kan dunne Gijs wel op het ijs lopen en ik niet?”

Daar krijg je toch de tranen van in de ogen!

Bert Bierema.

 

Ik heb een droom

Ik heb een droom,dat ook dikke mensen de elfstedentocht

rijden.Ik klaag de slappe winters aan!

En wat doet de regering? Thee drinken in het torentje!

I.B.H. Zat